Zastosowanie piasku i kruszyw budowlanych

Zastosowanie piasku i kruszyw budowlanych

Piasek i wszelkiego rodzaju kruszywa budowlane to nieodłączny element, związany z budownictwem. Tak naprawdę to od wyboru kruszyw w dużej mierze uzależnione są ogólne koszty budowy. Kruszywa budowlane przede wszystkim podzielić można na kilka grup, uwzględnieniem różnych czynników podziału. Podział budowlanych kruszy wygląda w sposób następujący:
-kruszywa sztuczne i naturalne,
-kruszywa budowlane, drogowe i ogrodowe,
-kruszywa drobne, grube i bardzo grube.

Ogólna definicja kruszyw budowlanych
Kruszywo budowlane jest materiałem o strukturze typowo ziarnistej. Choć w głównej mierzy wykorzystywane jest ono do tworzenia betonu, to jednak znajduje sobie coraz szersze zastosowanie również w innych kwestiach szeroko związanych z budownictwem (chodzi tu np. o zaprawy budowlane, różnego rodzaju materiały niezbędne do przeprowadzania efektywnych prac na budowie, drogowe nawierzchnie, drenażowe podkłady itp.). Kruszywo budowlane, w przeciwieństwie do wszystkich mu pokrewnych, ze względu na charakterystykę zastosowania jest materiałem ogromnie trwałym i odpornym na działanie wielu czynników, nie tylko tych atmosferycznych.

Gdzie najczęściej stosuje się budowlane kruszywa?
Kruszywa budowlane mają bardzo szerokie zastosowanie, szczególnie doskonale ten typ materiału sprawdza się przy produkcji mieszane ogólnobudowlanych. Tu warto również dodać, że sam piasek (niezależnie od tego, czy suchy czy płukany) również zaliczany jest do grupy kruszyw. Tak naprawdę, jeżeli zastanowić by się nad tym nieco głębiej, ta naprawdę piasek, pod różnymi postaciami można spotkać w bardzo różnych materiałach i elementach, jakie pojawiają się niemal na każdej budowie. Chodzi tu w głównej mierze o:
-mieszanki przeznaczone do chemii budowlanej,
-posadzki,
-wylewki,
-masy samopoziomujące,
-masy wyrównawcze itp.

Oczywiście piasek stanowi jeden z głównych elementów stosowanych w betonowych mieszankach. Poza samym piaskiem najczęściej stosowanymi budowlanymi kruszywami są również materiały takie jak:
-dolomit,
-granit,
-keramzyt,
-grys,
-bazalt,
-baryt.

Jak pokazują statystki w branży budowlanej wszelkiego rodzaju kruszywa są stosowane niezwykle powszechnie, między innymi ze względu na swoją stosunkowo niską cenę oraz ogromne możliwości ich zastosowania. Należy dodać, że wszelkiego rodzaju kruszywa stanowią około 70% objętości betonu, przez co w niezwykle istotny sposób wpływają na właściwości, jakimi charakteryzuje się dana betonowa mieszanka. W przypadku tego typu materiałów stosowanych w budownictwie ogromne znaczenie mają trzy parametry je charakteryzujące, takie jak:
-mrozoodporność,
-stopień wilgotności,
-stopień nasiąkliwości.

Ze względu na to, że budownictwo stosuje naprawdę bardzo różne rodzaje betonu, w zależności od potrzeb i charakterystyki danej konstrukcji, tym samym oczywistą kwestią jest, że i do tworzenia mieszanek betonowych wykorzystywane są bardzo różne kruszywa, w zależności od efektu, jaki przy ich pomocy ma powstać. W ten sposób powstają różnorodne konstrukcje o pożądanych przez zleceniodawców cechach.

No Comments

Add your comment