Po co w budownictwie żwir?

żwir

Po co w budownictwie żwir?

Czasami budujemy budowle na terenach, które trzeba znacznie podwyższyć, wtedy najpierw musimy zrobić odpowiednią skarpę. Tego rodzaju karpę robi się poprzez nawóz piasku i żwiru. Budowa domu na gruncie nasypowym jest poprzedzona określonymi badaniami gruntu, na którym ma być zbudowany dom. W przypadku gdy okazuje się, że poziom wód gruntowych jest zbyt niski a teren jest zbyt miękki, wykonawca zaleca utworzenie nasypu i dopiero na nim poleca budowę danego domu.
Co prawda cena inwestycji wzrasta ale dom jest wtedy postawiony na dobrze utwardzonym gruncie a nie na podmokłym.

JAK WYKONUJE SIĘ NASYP?

Ważne jest by wybrać odpowiedni materiał do wykonania podsypki, najczęściej wykorzystuje się do tego żwir i piasek, ale istotne jest jakie jest uziarnienie tych dwóch składników.
Podbudowa jest zasypywana i od razu ubijana urządzeniami mechanicznymi, czasami potrzeba więc bardzo dużo materiału do podsypki a dana budowa rozpoczyna się od podsypywania i ubijania.
Budownictwo oparte na podsypywaniu podłoża, to na ogół budownictwo jednorodzinne.

POTRZEBNY GEOTECHNIK

Przy pracach zagęszczania terenu potrzebny jest wykwalifikowany geotechnik. To do niego należy ciągłe sprawdzanie zagęszczania danego terenu. Podczas robienia nasypu, pod żadnym pozorem, nie można zaniedbać kontroli zagęszczania poszczególnych warstw.
Informacje o zagęszczaniu danego terenu i wszystkie badania przeprowadzone przez geodetę powinny być wpisane do dziennika budowy.
Gdy wszystko zgodne jest projektem a badania nie wykazują żadnych błędów i odchyleń, można wtedy na powierzchni nasypu układać płytę fundamentową i budować fundamenty domu.

MONITOROWANIE STABILNOŚCI NASYPU

Dodatkowo należy monitorować stabilność nasypu. Dom zbudowany na skarpie nie może się zapaść ani obsunąć. Stabilność monitoruje się cały czas od pierwszej warstwy zrobienia nasypu po koniec budowy poprzez tworzenie kolejnych warstw.

Niedobrze też jest gdy stworzy się zbyt małą platformę dla płyty fundamentowej, bardzo ryzykowne jest na tym etapie poszerzanie nasypu. Dlatego wszystko co jest związane z tworzeniem nasypu powinno być zgodne z projektem i przez cały czas monitorowane i kontrolowane. Nic nie może być przypadkiem, ponieważ w późniejszej fazie budowy może się wszystko zemścić a ewentualne koszty naprawy będą ogromne.

CENA ŻWIRU I PIASKU

Cena za żwir jest zależna od jego rodzaju. Żwir tak jak i piasek to naturalny materiał bardzo często wykorzystywany w budownictwie. Do różnych celów wykorzystuje się żwir drobnoziarnisty lub grubo ziarnisty.
Cena żwiru to cena za tonę i wynosi od 30 zł do 50 lub 60 za tonę, danego rodzaju żwiru.

DO CZEGO JESZCZE WYKORZYSTUJE SIĘ ŻWIR W BUDOWNICTWIE

Najczęściej wykorzystuje się żwir o średnicy od 6 do 25 mm. Żwir wydobywa się z dna rzek i mórz. Wytwarza się go także w żwirowniach.
Żwir wykorzystuje się do podsypywania, do robienia cienkich wylewek betonowych. Istnieje żwir niezwykle dekoracyjny i ten rodzaj wykorzystuje się do wykończenia domów cy ogrodów.
Żwir morski, ze względu na duże zasolenie, jest słaby i nie nadaje się do robienia z niego betonowych wylewek, ale wykorzystuje się go do podsypywania pry robieniu chodników i ścieżek.

No Comments

Add your comment