Ceny kruszyw w Polsce

Ceny kruszyw w Polsce

Kruszywa w budownictwie, ogrodnictwie i drogownictwie są bardzo często używanym materiałem. Zapotrzebowanie na kruszywa jest bardzo duże, a ceny uzależnione są od jego jakości oraz przeznaczenia. To, jakiego używa się kruszywa ma ogromne znaczenie i wpływa na bezpieczeństwo budynków czy dróg. Zanim kruszywo trafi na budowę nowej drogi trafia najpierw do laboratorium gdzie będzie bardzo dokładnie przebadane.

Podział kruszyw ze względu na to, w jaki sposób są pozyskiwane:
– kruszywa naturalne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego, które są rozdrobnione w wyniku erozji skał. Można ten rodzaj kruszywa uzyskiwać również poprzez mechaniczne rozdrabnianie skał. Miejscem pozyskiwania kruszywa naturalnego są rzeki, jeziora, a także kopalnie piasku i żwiru. W kopalniach metoda odkrywkową zdejmuje się poszczególne warstwy ziemi żeby dotrzeć do odpowiedniej klasy kruszywa. Do kruszyw naturalnych zaliczyć można między innymi żwir.
– kruszywa sztuczne- są to kruszywa pochodzenia mineralnego uzyskiwane poprzez termiczną modyfikacje.

Wykorzystywanie kruszywa w budownictwie

Produkcja betonu wymaga zastosowania odpowiedniej jakości kruszywa. Musi być odporne na ściskanie oraz na ścieranie. Do tego celu bardzo dobrze wykorzystuje się granit lub bazalt. Taki materiał jest bardzo twardy i nadaje się pod podkład drogi. Na budowie wykorzystuje się skały o nieco niższej wytrzymałość nadających się do wyrobów betonowych. Do takiego rodzaju kruszywa zalicza się między innymi wapień oraz dolomit.
W przypadku bardzo ciężkich betonów trzeba będzie zastosować specjalne kruszywa jak baryt czy magnetyt. Jednym z najważniejszych kruszyw wykorzystywanych w budownictwie jest piasek. Tutaj również mamy podział na różne rodzaje piasku wykorzystywanego do betonu czy pod fundamenty. Może to być piasek bardzo drobny, ale i gruboziarnisty. W przypadku betonu im większe ziarenka tym lepsza będzie przyczepność.

Ziarnistość kruszyw
Drobne- są to ziarna mniejsze lub równe 4 mm.
Grube- to ziarna od 4-36 mm.
Bardzo grube- ziarna od 63-250mm.

Rodzajów kruszyw jest bardzo dużo i można je podzielić na gatunki, klasy oraz marki. Cena jest ustalana przez rynek i jest zależne od popytu na dane kruszywo. Przy powstających nowych inwestycjach popyt jest bardzo duży, dlatego ceny się mogą zmieniać. Kruszywa wykorzystywane są w domach przy zakładaniu nowych ozdobnych ogrodów. Przykładem może tutaj być wysypana kruszywem droga dojazdowa czy podsypka pod rośliny, dzięki czemu nie rosną tak chwasty i utrzymuje się wilgoć.

Ceny kruszywa zależne są od miejsca ich kupowania. Jeśli nie występuje w danej okolicy to sam transport będzie bardzo drogi. Za żwir do betonu można zapłacić od 40-80 złotych za tonę. Wszystko będzie zależne od ziarnistości wybranego żwiru. Podsypka pod kostkę w zależności od gatunku może kosztować od 30-70 złotych za tonę. Najdroższe jest kruszywo granitowe oraz kora kamienna. W przypadku granitu ceny za tonę wahają się od 150-250 złotych za tonę. Kora kamienna kosztuje od 350- 450 złotych za tonę.

No Comments

Add your comment