Bogactwa naturalne

Bogactwa naturalne

Od niepamiętnych czasów, różnego rodzaju materiały sypkie, miały bardzo istotny wpływ na kształtowanie się budownictwa w różnych krajach. Oczywistym faktem jest, że poziom rozwoju szeroko pojętej architektury i budownictwa, wpływa w bezpośredni sposób na poziom rozwoju cywilizacyjnego danego regionu. Czy można sobie wyobrazić rozwój największych cywilizacji, bez tego rodzaju elementów sypkich jak na przykład piasek czy żwir? Jak powszechnie wiadomo, Rzymianie już wiele lat temu, opracowali metodę budowania dróg. Czy byłoby to możliwe bez użycia żwiru i piasku? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie wiadomo, czy w przyszłości nie zostaną opracowane metody pozwalające na takie przedsięwzięcia, póki co jednak, piasek i żwir to elementy, które bezpośrednio są powiązane z przemysłem budowlanym.

Poruszając drugi temat, również powiązany z rozwojem państwa, bardzo istotną kwestią przy szacowaniu, czy dany kraj ma predyspozycje do życia w radości i dostatku jest jakość posiadanych gleb. Powszechnie wiadomo, że najlepszym na świecie rodzajem gleby jest czarnoziem, który występuje głównie na Ukrainie, w Kanadzie oraz niektórych krajach Bliskiego Wschodu, sąsiadujących z Ukrainą. Można powiedzieć, że jakość gleby w państwie, powinna bezpośrednio przekładać się na poziom rolnictwa w danym kraju.
Niestety, nie zawsze tak jest. Czarnoziem, który jest bardzo często występującym rodzajem gleby na Ukrainie, w głównej mierze jest wykupiony przez Chińczyków, którzy używają go pod własne plantacje dla rodzimych firm. Ze względu na coraz bardziej globalny charakter interesów, międzynarodowe korporacje, wykupują największe skarby naturalne różnych państw, pogarszając ich predyspozycje do samorozwoju. Podobna sytuacja ma również miejsce na rynku światowym zarówno z gazem ziemnym, ropą naftową jak i różnego rodzaju bogactwami naturalnymi. Z tego względu, bardzo istotną rolą władz państw, jest strzeżenie zasobów kraju, aby było w stanie rozwijać się niezależnie od wpływów innych.

Reasumując, zarówno czarnoziem jak i piasek oraz ich złoża na terenie państw są istnym skarbem, którego należy strzec. Nie warto sprzedawać tego rodzaju zasobów, bo praktycznie nigdy nie ubije się na tyle dobrego interesu, żeby uzyskać więcej pieniędzy ze sprzedaży zasobów, aniżeli z własnej eksploatacji przez rodzinne firmy. Dobra naturalne, takie jak złoża piasku i żyzne gleby, to zasoby, które coraz szybciej zostają zużywane, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby nimi nie szastać i pielęgnować ich dostępność w obrębie państwa.

No Comments

Add your comment