Blog

żwir

Po co w budownictwie żwir?

Czasami budujemy budowle na terenach, które trzeba znacznie podwyższyć, wtedy najpierw musimy zrobić odpowiednią skarpę. Tego rodzaju karpę robi się poprzez nawóz piasku i żwiru. Budowa domu na gruncie nasypowym jest poprzedzona określonymi badaniami gruntu, na którym ma być zbudowany dom. W przypadku gdy okazuje się, że poziom wód gruntowych jest zbyt niski a teren …

Zastosowanie piasku i kruszyw budowlanych

Piasek i wszelkiego rodzaju kruszywa budowlane to nieodłączny element, związany z budownictwem. Tak naprawdę to od wyboru kruszyw w dużej mierze uzależnione są ogólne koszty budowy. Kruszywa budowlane przede wszystkim podzielić można na kilka grup, uwzględnieniem różnych czynników podziału. Podział budowlanych kruszy wygląda w sposób następujący: -kruszywa sztuczne i naturalne, -kruszywa budowlane, drogowe i ogrodowe, …

Bogactwa naturalne

Od niepamiętnych czasów, różnego rodzaju materiały sypkie, miały bardzo istotny wpływ na kształtowanie się budownictwa w różnych krajach. Oczywistym faktem jest, że poziom rozwoju szeroko pojętej architektury i budownictwa, wpływa w bezpośredni sposób na poziom rozwoju cywilizacyjnego danego regionu. Czy można sobie wyobrazić rozwój największych cywilizacji, bez tego rodzaju elementów sypkich jak na przykład piasek …

Usługi koparką na budowie – niezbędny profesjonalny operator

Budowa domu, drogi, infrastruktury w parkach czy instytucji i realizowanie inwestycji prywatnych – w każdym przypadku wymaga posiadania na placu budowy koparki. Usługi koparką muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego operatora, który potrafi nie tylko jeździć koparką, ale również odpowiednio manipulować ramieniem koparki i połączoną z nim łyżką do koparki. Prace ziemne typowe dla koparki Oczywiście …

Ceny kruszyw w Polsce

Kruszywa w budownictwie, ogrodnictwie i drogownictwie są bardzo często używanym materiałem. Zapotrzebowanie na kruszywa jest bardzo duże, a ceny uzależnione są od jego jakości oraz przeznaczenia. To, jakiego używa się kruszywa ma ogromne znaczenie i wpływa na bezpieczeństwo budynków czy dróg. Zanim kruszywo trafi na budowę nowej drogi trafia najpierw do laboratorium gdzie będzie bardzo …

Usługi transportowe w Polsce

Do prawidłowego działania transportu zawsze potrzebne jest zaplecze techniczne. W Polsce są bardzo dobre warunki do rozwoju transportu, na co wpływa między innymi nizinne ukształtowanie terenu. Mając dostęp do morza możemy przewozić towary z każdego miejsca w kraju i wysyłać je do Europy albo na cały świat. W przypadku bazy technicznej bardzo ważne jest działanie …